Ştim cât de important este pentru fiecare spaţiul în care trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea dar, nu întotdeauna soluția optimă pentru o construcție nouă este alegerea finală. Fie pentru că nu se dispune de suficient spaţiu sau de suficiente resurse financiare, fie cine știe…

De aceea firma noastră execută lucrări de reabilitare şi consolidare structurală a clădirilor existente.

Consolidarea şi reabilitarea unei clădiri implică din partea constructorului o mai mare atenţie şi responsabilitate decât realizarea uneia noi, deoarece orice expertiză făcută asupra unei astfel de clădiri nu poate surprinde în totalitate starea de eforturi din elemente şi ca atare, în faza de execuţie constructorul trebuie să prevadă şi să ia toate măsurile ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite.

Având în vedere aceste inconveniente de ordin tehnic, este bine de ştiut că o consolidare a unei clădiri vechi ia destul de mult timp, astfel încât costurile pentru asemenea lucrări sunt uneori mărite.
Firma noastră dispune de resurse umane specializate pentru asemenea lucrări şi poate duce la bun sfârşit lucrări de consolidare şi renovare.